Wie zijn vaker ziek? Mannen of vrouwen?

In het nieuws wordt er altijd veel geschreven over ziektes en over uitval van medewerkers. Ook is er steeds meer bekend hoe men zo gezond mogelijk kan leven. Hier wordt dan ook veelvuldig over geschreven in tijdschriften of in het nieuws. Er is meer onderzoek gedaan dan twintig jaar geleden en mensen weten al veel beter hoe bepaalde ziektes te voorkomen of te bestrijden zijn. Niet alleen in ziekenhuizen is er meer kennis, maar ook bij mensen thuis. Maar wie zijn er eigenlijk vaker ziek? Zijn dat mannen of vrouwen?

 

Wie is er vaker ziek?

In 2017 hebben het CBS en TNO een onderzoek gedaan naar welke sekse het meest ziek is. Op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden hebben zijn hun conclusies getrokken. Die conclusies zijn dat vrouwen vaker ziek zijn dan mannen. Zij melden zich vaker ziek op hun werk. Vrouwen tussen 25 en 35 jaar melden zich twee keer zo vaak ziek dan mannen. Echter, dit was vroeger een nog hoger aantal.

Wat zijn de redenen?

Natuurlijk zijn het de vrouwen die zwanger worden en niet de mannen. Het zwangerschapsverlof wordt niet meegerekend in de cijfers, maar wel het verzuim door bijvoorbeeld bekkeninstabiliteit of vroegtijdig uitvallen, vanwege de zwangerschap. Wanneer vrouwen jaarlijks weer hun zorgverzekering kiezen, is het belangrijk dat zij hiermee rekening houden. Zo zijn de extra zorgkosten beter gedekt.

Ook het soort werk dat mannen en vrouwen voornamelijk doen, speelt mee in de cijfers. Vrouwen doen vaker werk dat een hoge werkdruk heeft, zoals in het onderwijs en de zorg. Tegenwoordig hoor je veel in het nieuws en zie je het in die sectoren regelmatig dat mensen uitvallen vanwege de hoge werkdruk. Daarnaast hebben de zware sectoren waar mannen vaker werkzaam in zijn, een beter preventie- en verzuimbeleid. Hierdoor wordt veel uitval voorkomen.

Waar het de vrouwen zijn die zwanger worden, zijn het ook de vrouwen die in de overgang komen. Hier kunnen ze lichamelijk en psychisch problemen door ondervinden, waardoor ze zich vaker ziekmelden. Problemen kunnen bijvoorbeeld zijn concentratieproblemen of een slechte nachtrust.

 

Betrouwbaarheid

Bij het ziektekosten vergelijken van mannen en vrouwen, kan het zijn dat er andere cijfers uitkomen. In de praktijk is namelijk te zien dat mensen zich niet alleen ziek melden wanneer zij zelf ziek zijn. Als een kind ziek is of juist een ouder, en zij hebben overdag hulp of zorg nodig, dan melden werknemers zich ook ziek. Vrouwen voelen zich daarbij vaker verantwoordelijk voor de kinderen, het huishouden of mantelzorg. Zij melden zich om die redenen dan ook vaker ziek dan mannen. Ze zijn dan zelf eigenlijk helemaal niet ziek, wat de cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden minder betrouwbaar maken.

 

Vrouwen zijn dus vaker ziek dan vrouwen. Ten minste, zij melden zich vaker ziek. Dat zij vaker ziek zijn kan komen door bijkomende klachten van een zwangerschap, de hoge werkdruk of op latere leeftijd de overgang. De cijfers zijn allen te betwijfelen, doordat vrouwen zich ook sneller ziek melden wanneer bijvoorbeeld hun kind ziek is.