Waarom zijn vrouwen vaker ziek dan mannen?

Mannen mogen dan kleinzeriger zijn dan vrouwen en doen alsof ze op sterven liggen wanneer ze de griep hebben (de term mannengriep is niet voor niets bedacht), toch zijn het vrouwen die vaker ziek zijn. Hoe dat komt en waarom het voelt dat mannen zieker zijn als ze het dan te pakken hebben, leggen we je hier uit!

Vrouwen zijn vaker ziek: de cijfers

Laten we beginnen met de cijfers. De meest recente cijfers dateren van 2016, maar er is geen reden om aan te nemen dat het de afgelopen jaren heel anders is geweest.

We zien dat het ziekteverzuim bij vrouwen tussen 25 en 35 4,3% is. Voor mannen in die leeftijdscategorie is dat 2,2%. Ook in alle andere leeftijdscategorieën is het verschil altijd in het voordeel van de man, maar zijn de verschillen wel kleiner. Hoe ouder iemand wordt, hoe meer men zich ziekmeldt. In de leeftijd tussen 55 en 65 jaar, dus voor het pensioen, is het percentage opgelopen tot 6,2 bij vrouwen en 5,8 bij mannen.

Er wordt trouwens wel eens onterecht gedacht dat vaak ziek zijn invloed heeft op de premie van je zorgverzekering, of dat je niet zou kunnen overstappen. Op ernstige, vaak chronische ziekten na, is dat namelijk vrijwel nooit het geval. Dus ook al heb je regelmatig een griepje of verkoudheid te pakken, een zorgverzekering vergelijken 2021 kan altijd en levert je wellicht voordeel op!

Waarom zijn vrouwen vaker ziek?

De cijfers hebben het dus over hoe vaak iemand zich gemiddeld ziek meldt op het werk. Hierbij wordt rekening gehouden met hoeveel iemand werkt. Vrouwen werken vaker in deeltijd maar melden zich dan nog steeds relatief gezien vaker ziek. En daar zijn een aantal redenen voor.

Zo melden vrouwen zich 3 keer vaker dan mannen ziek wanneer een kind ziek is. Dan zijn ze dus zelf niet ziek, maar hebben ze geen opvang en zien geen andere optie dan zichzelf ziek te melden. Vooral in de leeftijd van 25 tot 35 jaar geldt dat een deel van het ziekteverzuim te wijten is aan zwangerschapsklachten, de belangrijkste reden waardoor het verschil tussen mannen en vrouwen in die groep zo groot is.

Ook op latere leeftijd lijkt het erop dat vrouwen sowieso in het algemeen minder gezond zijn dan mannen en dus vaker ziek.

Stress en werkdruk

Ook het soort werk dat vrouwen, vaker dan mannen, doen, is een reden waarom vrouwen meer ziek zijn. Vooral in het onderwijs en de zorg is het overgrote deel van het personeel vrouw en laat dat nu de sectoren zijn waar de werkdruk al jaren erg hoog ligt. Dit zorgt ervoor dat er veel gevraagd wordt van de medewerkers en dat de kans op uitval door psychische en/of lichamelijke klachten hoger is.

Ga je een zorgverzekering afsluiten en werk je in deze sectoren? Dan kan het een goed idee zijn om eens te kijken wat de verzekeraar te bieden heeft aan preventie en ondersteuning bij stressklachten. Maar ook voor anderen kan dit raadzaam zijn.

En ondanks het feit dat vrouwen weliswaar vaker ziek zijn dan mannen, leven ze nog wel steeds langer!