PMO: wat is het en wat moet je weten?

De afkorting PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Maar wat is dit nou eigenlijk? En wat moet je als werkgever en werknemer weten over dit concept? Wij vertellen je hier kort wat het begrip inhoudt en wat je erover moet weten.

Wat is een PMO en waarom is het nodig?

Een Preventief Medisch Onderzoek: de naam zegt eigenlijk precies wat het is. Het is een onderzoek dat de gezondheidsrisico’s van de medewerkers in kaart brengt. Deze risico’s kunnen met zowel werk, privé als levensstijl te maken hebben. Via dit onderzoek kun je medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke gezondheid, tips geven over hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren en ziekte proberen te vermijden. Medewerkers die op de hoogte zijn van hun gezondheid en hoe ze deze kunnen verbeteren, zijn minder vaak ziek. Dit is voor een werkgever natuurlijk gunstig!

Wie betaalt het PMO en hoe vaak moet het uitgevoerd worden?

Je kunt er voor kiezen om het PMO te laten uitvoeren via je Arbodienst, of een PMO-specialist in dienst nemen. De inhoud van het PMO bepaalt de werkgever in overleg met de bedrijfsarts, arbodienst of PMO-specialist. Er is altijd een basisonderzoek, dat aangevuld kan worden met extra onderzoeken.

Volgens de Arbowet moet je een PMO regelmatig aanbieden aan je medewerkers. Wat ‘regelmatig’ precies betekent wordt nergens precies gezegd, maar gemiddeld voeren organisaties iedere drie jaar het PMO uit. Door dit elke drie jaar te doen blijven zowel werkgevers als werknemers op de hoogte van hun gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s.

Wat kost een PMO en wat staat er in een offerte?

Hoeveel een PMO kost, hangt af van hoe uitgebreid het onderzoek is en waar je het laat afnemen. Wat je wil meenemen is daarom vooral afhankelijk van je doelstellingen, de risico’s en je budget. Want de kosten van een PMO lopen uiteen van een paar tientjes voor een basale digitale check tot vele honderden euro’s voor de meest complete pakketten.

In een offerte staat precies wat de werkgever belangrijk vindt om gecontroleerd te hebben bij het personeel. Bij een fysiek zware baan zal dit anders zijn dan bij een mentaal zware baan bijvoorbeeld. Wees dus zeker dat je goed weet wat je belangrijk vindt en zet dit duidelijk in de offerte.