Kinderbijslag van 2018 en 2019

We zijn al weer bijna aan het eind van het jaar aangekomen. Dat betekent dat er weer gekeken moet worden naar alle verzekeringen en toeslagen. Zo ook de kinderbijslag van 2019. Wat gaat er allemaal veranderen?

Wat is kinderbijslag?

Word je in het nieuwe jaar moeder en heb je nog nooit eerder kinderbijslag aangevraagd? Geen zorgen, het is helemaal niet lastig! We leggen hier uit wat je allemaal moet doen en hoe het in zijn werk gaat.

De Nederlandse overheid betaalt mee aan de opvoeding van elk kind in Nederland tot het kind 18 jaar oud is. Daarvoor moet je als ouder wel verzekerd zijn. Het is in Nederland verplicht om een basisverzekering af te sluiten als je in het land woont of werkt, dus die heb je al. De Sociale Verzekeringsbank(SVB) regelt de uitbetaling van de kinderbijslag.

Kinderbijslag aanvragen

Als je in Nederland woont en je kind is in Nederland geboren, krijg je binnen twee tot vier weken na de aangifte van de geboorte van je kind bericht van het SVB. Zodra je de brief hebt ontvangen, staat er een formulier klaar bij het SVB om de bijslag aan te vragen. Je kan dan online inloggen en het formulier invullen.Wanneer er een volgende kind wordt geboren hoef je ook niks te doen. De kinderbijslag wordt automatisch aangepast. Er is nog een aantal andere situaties die van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld als je kind niet in Nederland wordt geboren. Kijk bij het aanvragen van de kinderbijslag of een van deze situaties van toepassing is op jou en hoe je dan te werk kan gaan.

Hoeveel is de kinderbijslag?

De hoogte van het bedrag dat je krijgt hangt af van de leeftijd van je kind of kinderen. Na de zesde en twaalfde verjaardag gaat het bedrag omhoog. Omdat logischerwijs, de kinderen voor andere of hogere kosten komen te staan. In 2018 waren er voor de drie verschillende leeftijdsgroepen de volgende bedragen:

  • 0 tot en met 5 jaar: €201,05
  • 6 tot en met 11 jaar: €244,13
  • 12 tot en met 17 jaar: €287,21

Kinderbijslag 2019

Gelukkig is er goed nieuws te verspreiden dit jaar! De kinderbijslag gaat in 2019 namelijk omhoog. De hoogte van de bijslag is zo’n €60 tot €90 per kind hoger dan vorig jaar.

  • 0 tot en met 5 jaar: €217,-
  • 6 tot en met 11 jaar: €264,-
  • 12 tot en met 17 jaar: €311,-

De kinderbijslag van 2019 wordt weer na ieder kwartaal uitbetaald. De eerste uitbetaal datum van 2019 is dus nog de kinderbijslag van 2018.

  • 2 januari 2019 (het vierde kwartaal 2018)
  • 1 april 2019 (eerste kwartaal2019)
  • 1 juli 2019 (tweede kwartaal 2019)
  • 1 oktober 2019 (derde kwartaal2019)

Wanneer stopt de kinderbijslag?

Kinderbijslag stopt wanneer je kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Ook de geboorte datum maakt hierbij uit. Als je kind namelijk op de eerste dag van het nieuwe kwartaal nog geen 18 is, dan zal je voor het hele kwartaal de bijslag ontvangen. Toch is er een aantal uitzonderingen waardoor de kinderbijslag eerder kan stoppen.

Kinderbijslag houdt op wanneer je kind op 16 of 17-jarige leeftijd met een bijbaantje teveel verdient. Te veel is voor hetSVB een verdienste van meer dan €1.285,- netto per kwartaal. Het maakt in dat geval niet uit of je kind uit- of thuiswonend is. De zomervakantie is een uitzonderingsperiode. Dan mogen kinderen nog eens €1.319,- netto extra verdienen. Kinderen tot 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen.

Kinderbijslag houdt ook op als je kind studiefinanciering van de overheid ontvangt. Of wanneer je kind (tijdelijk) uithuis gaat wonen en je als ouder(s) minder dan €422,- per kwartaal kwijt bent aan de verzorging van je kind. Uitwonend is voor de SVB wanneer je kind vier of meer nachten buiten huis doorbrengt.

Ook wanneer je met het hele gezin buiten Nederland gaat wonen en werken stopt de kinderbijslag. Wanneer je verhuisd, maar in Nederland blijft werken, blijf je de kinderbijslag ook ontvangen. Als alleen je kind buiten Nederland gaat wonen, krijg je alleen kinderbijslag als het land van bestemming een handhavingsverdrag heeft gesloten met Nederland. De kinderbijslag stopt ook als je kind komt te overlijden. De bijslag stopt dan het kwartaal nadat het kind is overleden.

Dubbele kinderbijslag

Er zijn ook mogelijkheden voor een dubbele kinderbijslag. Je komt daarvoor in aanmerking als je kind uitwonend is doorziekte of een handicap. Of als het kind uitwonend is om onderwijs te volgen en jij als ouder meer dan €1.120,- per kwartaal betaalt aan het onderhoud van je kind. Het kind mag ook dan niet meer bijverdienen dan €1.285,- per kwartaal.

Je kan ook dubbele bijslag ontvangen als je kind tussen de 3 en 18 jaar is en een positief CIZ-advies heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of het kind dusdanige zorg nodig heeft om in aanmerking te komen voor een dubbele kinderbijslag. Daarvoor worden een vragenformulier ingevuld, de schoolvan het kind en de behandelend arts voor geraadpleegd.

Extra kinderbijslag

Als je voor de duur van een heel jaar aan alle voorwaarden hebt voldaan van dubbele kinderbijslag, kan je een eenmalige bijdrage voor extra kinderbijslag ontvangen. Het totaalbedrag hiervan voor de kinderbijslag van 2019 is vastgesteld op ruim €2.000,-. Er geldt wel eenuitzondering. Als je het volledige jaar een fiscaalpartner, dan mag één van de ouders niet meer dan €4.895,- verdiend hebben.Het inkomen van de andere partner is niet van belang.

Gewone kinderbijslag hoef je dus niet aan te vragen. Dat gaat automatisch, Kom je in aanmerking voor dubbele kinderbijslag of extra kinderbijslag? Die moet je wel apart aanvragen. Wil je over het jaar2018 extra kinderbijslag aanvragen? Dan kan dat wanneer je een brief ontvangt van het SVB, eind januari 2019.

Andere toeslagen

Wat gaat er gebeuren met andere soorten toeslagen? In het nieuwe jaar verandert er vaak een heleboel. Kijk snel of je er in 2019 nog meer op vooruit gaat!

Danique