person calculating on a notebook

Hoe bereken je het eindexamencijfer?

Het eindexamen is de belangrijkste toets in de schoolcarrière van je kind. Na een aantal jaren hard werken is het moment aangebroken om te laten zien wat ze in huis hebben. Het eindexamen bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan het cijfer wordt meegenomen in het uiteindelijke eindcijfer. We leggen uit hoe het cijfer berekenen voor het examen gaat zodat je weet waar je met je kind aan toe bent. 

De onderdelen van het eindexamen

Het eindexamen bestaat uit verschillende onderdelen. Zo heb je bijvoorbeeld het centraal examen, maar ook het schoolexamen. Het centraal examen wordt landelijk afgenomen en bestaat uit verschillende vakken. Het schoolexamen wordt door jouw school afgenomen en bestaat uit verschillende onderdelen. Denk hierbij aan praktische opdrachten, mondelinge examens en handelingsdelen.

Het gewicht van de onderdelen

Niet alle onderdelen van het eindexamen hebben evenveel gewicht. Zo telt het centraal examen zwaarder mee dan het schoolexamen. Het gewicht van de verschillende onderdelen wordt uitgedrukt in een cijfer. Dit noemen we ook wel een wegingsfactor. De wegingsfactor bepaalt hoeveel het onderdeel meetelt in jouw eindcijfer.

Het eindcijfer berekenen

Ga je het cijfer berekenen dan moet je eerst weten wat de wegingsfactoren zijn van de verschillende onderdelen. De wegingsfactoren verschillen per vak en per school. Je kunt deze vinden in de examenregeling van jouw school. Als je deze weet, kun je aan de slag met de berekening.

De formule voor het berekenen van het eindcijfer is als volgt:

(centraal examencijfer x wegingsfactor centraal examen) + (schoolexamencijfer x wegingsfactor schoolexamen) = eindcijfer

Laten we dit illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor dat je het vak Nederlands hebt afgesloten met een 6,5 voor het centraal examen en een 7 voor het schoolexamen. De wegingsfactor voor het centraal examen is 2 en de wegingsfactor voor het schoolexamen is 1. De berekening ziet er dan als volgt uit:

(6,5 x 2) + (7 x 1) = 14

Het eindcijfer voor Nederlands is dus een 7.

Tips en aandachtspunten

Het cijfer berekenen voor je eindexamen is niet altijd even gemakkelijk. Het is daarom belangrijk om goed op te letten en eventuele fouten te voorkomen. Hieronder een aantal tips en aandachtspunten:

Let goed op de wegingsfactoren. Deze kunnen per vak en per school verschillen.

Houd rekening met afrondingen. Soms wordt er afgerond op hele getallen of halve getallen.

Controleer jouw berekening goed. Het is zonde als je een fout maakt en dat hierdoor een ander eindcijfer krijgt dan je eigenlijk verdient.

Vraag hulp aan jouw docent als je er niet uitkomt. Jouw docent kan jou helpen om de juiste wegingsfactoren te vinden en om jouw berekening te controleren.

Begin op tijd met het berekenen van jouw eindcijfers. Op deze manier voorkom je dat je in tijdnood komt en fouten maakt.

Weet hoe je ervoor staat

Het cijfer berekenen voor je eindexamen is belangrijk om te weten hoe je ervoor staat. Door de wegingsfactoren van de verschillende onderdelen te kennen en de formule toe te passen, kun je jouw eindcijfer berekenen. Let goed op de wegingsfactoren en controleer jouw berekening goed om fouten te voorkomen. Mocht je er niet uitkomen, vraag dan hulp aan jouw docent. Veel succes met het berekenen van jouw eindcijfers en het behalen van je diploma!

Personnel