Help! Ik heb (geluids)overlast van mijn buren.

De meeste mensen hebben buren. Misschien heb je veel contact met ze, wellicht ook niet. Hoe dan ook kun je beter een goede buur hebben dan een goede vriend, nietwaar? Als je er naast woont, is het wel zo fijn met hen op te kunnen schieten of in ieder geval elkaar op een fijne en respectvolle manier behandelen. Helaas komt het vaak voor dat buren niet goed met elkaar overweg kunnen. Soms hoeft het niet per se een persoonlijk probleem te zijn, maar ervaar je toch overlast van je buren. Bijvoorbeeld dat je buren heel erg veel lawaai produceren en hierdoor zorgen voor geluidsoverlast. Vaak ontstaat hierdoor al een ergernis die alsmaar verder op zal lopen als dit probleem niet onder ogen wordt gekomen óf als er niet naar wordt geluisterd. Hoe kun je dit soort situaties oplossen en als jullie er samen niet uitkomen, welke stappen kun je dan nog ondernemen? Dat lees je allemaal in dit artikel.

Communiceer met elkaar

Voordat je alle opgehoopte irritaties eruit wilt gooien bij je buren, is het verstandig om op een verantwoorde manier met elkaar te communiceren. Goede communicatie over de derving woongenot is noodzakelijk om een burenruzie te voorkomen. Bespreek de overlast met je buren op een rustige en normale manier. Wisten zij eigenlijk wel dat jij geluidsoverlast van hen ervaart? Ga eens met hen in gesprek en maak afspraken met elkaar. Probeer samen te komen tot mogelijke oplossingen. Er zijn altijd wel manieren om overlast te beperken en zo beide goed en fijn te wonen.

Houd een logboek bij

In de meeste gevallen zal communicatie al enorm helpen, maar helpt het niet, dan is het verstandig om een logboek bij te houden van welke overlast jij ervaart. Gaat het om slechts geluidsoverlast of is het meer dan dat? Misschien zijn het planten die over de schutting groeien of wordt er rommel over de schutting gegooid, wat vervolgens bij jou in de tuin beland. Je kunt overlast uitleggen door deze te documenteren in een logboek door middel van foto’s en opnames. Mocht je toch nog een keer in gesprek willen gaan met de buren, dan kan dit logboek goed van pas komen. Ook bij eventuele verdere stappen is het bijhouden van een logboek geen slecht idee.

Schakel toezichthouders in

Praat eerst met de buren en/of met de verhuurder. Helpt dit alles niet dan kun je altijd de overlast ergens anders melden.Je kunt denken aan de politie, maar ook aan toezichthouders die aanwezig zijn in je flat of in je wijk, zoals een huismeester. In het geval er meerdere meldingen van overlast binnenkomt, kan de huismeester besluiten om een gesprek aan te gaan met de inwoners die de overlast veroorzaken.

Als laatste kun je vaak ook terecht bij een meldpunt van je gemeente voor overlast. De gemeente kan de klacht in behandeling nemen en er iemand langs sturen voor verder onderzoek. Mocht niks helpen, ga dan naar de rechter en start een procedure. Maar hopelijk hoeft het niet zo ver te komen.

Personnel