mother and child sitting on the bed

5 Tips voor het verbeteren van communicatieproblemen bij kinderen, waaronder stotteren

Goed communiceren, het valt niet mee! Wij geven 5 tips om communicatieproblemen aan te vliegen zodat de communicatie tussen jou en je kind verbeterd.

Luister actief

Het is belangrijk om een kind te leren hoe ze zichzelf kunnen uiten en hoe ze zich verstaanbaar kunnen maken. Luister actief naar wat een kind te zeggen heeft, geef aandacht en bevestig hun gevoelens. Laat het kind weten dat je hen begrijpt en geef hen de tijd om hun verhaal te vertellen.

Maak gebruik van plaatjes en gebaren

Voor jonge kinderen kan het moeilijk zijn om hun gevoelens en gedachten uit te drukken met alleen woorden. Maak gebruik van plaatjes en gebaren om hen te helpen hun boodschap over te brengen. Dit kan het kind helpen hun gevoelens beter uit te drukken en verbetert de communicatie tussen jou en het kind.

Stel open vragen

Open vragen zijn vragen die niet met ja of nee kunnen worden beantwoord. Stel open vragen aan het kind om hen aan te moedigen om meer te praten over hun gevoelens en gedachten. Bijvoorbeeld: "Hoe voelde je toen je dat deed?" of "Waar denk je aan als je dat ziet?"

Overleg met een logopedist

Als het kind stottert of moeite heeft met de communicatie, overleg dan met een logopedist. Een logopedist kan het kind helpen bij het verbeteren van hun communicatieve vaardigheden en hen ondersteunen bij het aanleren van technieken om het stotteren te beheersen.

Wees geduldig en positief

Het verbeteren van communicatieproblemen bij kinderen is een proces en vereist geduld. Het is belangrijk om een positieve en ondersteunende houding aan te nemen en te blijven oefenen. Het kind zal zich meer op hun gemak voelen om te praten als ze weten dat ze gehoord en begrepen worden.